ŁAGOWSKA I KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ŁAGOWSKA LAW OFFICE

PRAWDA NIE LUBI CZEKAĆ. TRUTH HATES DELAY [Seneca the Younger]

O Kancelarii

     

KANCELARIĘ tworzy zespół doświadczonych prawników specjalizujących przede wszystkim w obsłudze prawnej z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji, prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), windykacji i zarządzania wierzytelnościami oraz z zakresu prawa spółek, prawa wekslowego i prawa kontraktów.


Specjalizacja KANCELARII obejmuje również szeroko pojęty obszar prawa nieruchomości, w tym również opiniowanie i sporządzanie umów najmu, umów serwisowych lub marketingowych dotyczących bieżącej obsługi centrum handlowego (włącznie z pełną komercjalizacją galerii handlowych), sporządzanie umów o roboty budowlane i innych umów w procesie inwestycyjnym.

Prawnicy KANCELARII posiadają doświadczenie w negocjacjach umów z projektantem oraz generalnym wykonawcą, udzielają wsparcia działom technicznym w procesach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji środowiskowych, pozwoleń na użytkowanie, uczestniczą w transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości, w tym w procesie sporządzania due dilligence.

 

Doradzamy również jak skutecznie, za pomocą dostępnych narzędzi prawnych, zabezpieczyć swoje wierzytelności tak, aby w przyszłości korzystanie z nich pozwalało osiągnąć zamierzony cel biznesowy Klienta.

 


KANCELARIA posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców z branży finansowej i leasingowej, sektora administracji publicznej i samorządowej, budowlanej (wykonawcy i inwestorzy), deweloperów galerii handlowej, branży motoryzacyjnej oraz branży chemicznej.W ramach świadczonych usług, przygotowujemy i uczestniczymy w negocjacjach szeroko rozumianych kontraktów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem oraz prowadzimy dla naszych Klientów skomplikowane sprawy sądowe oraz obsługę korporacyjną.

      

Współpracujemy z kancelariami w kraju i za granicą, z prawnikami specjalizującymi w różnych dziedzinach prawa, z biegłymi sądowymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi, zarządcami i pośrednikami nieruchomości, rzecznikami patentowymi i doradcami podatkowymi. Praca jest naszą pasją, łączymy doświadczenie zawodowe naszych specjalistów, dostarczając naszym Klientom skutecznych rozwiązań prawnych, które spełniają najwyższe profesjonalne standardy. Świadczona przez nas obsługa prawna opiera się na zaangażowaniu, wiedzy, uczciwości i zaufaniu, jakości, rzetelności oraz innowacyjnym i biznesowym podejściu do Klienta.

 


#RatujBiznes

1 kwietnia 2020 r. dołączyliśmy do akcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców #RatujBiznes. W ramach tego programu świadczyliśmy bezpłatnie zdalnie pomoc prawną przedsiębiorcom z sektora MŚP poprzez: informowanie, przygotowanie i pomoc w złożeniu wniosków o wsparcie, określonych w tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej z PFR. Dziękujemy wszystkim za współpracę!!!

W zależności od potrzeb, oferujemy naszym Klientom dedykowany zespół prawników, specjalizujących się w określonej dziedzinie prawa. Na życzenie Klienta zapewniamy również wsparcie jego wewnętrznego działu prawnego, świadcząc obsługę prawną przez naszych doświadczonych prawników w siedzibie Klienta.