PIERWSZY KWARTAŁ 2018: liczba upadłości i restrukturyzacji dotyczących przedsiębiorców wzrosła o 21 procent w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. [1]


- 467 – to liczba spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w pierwszej połowie 2018 r.

- 276 – to liczba postępowań upadłościowych

- 191 – to liczba postępowań restrukturyzacyjnych, co stanowi wzrost o 28 procent

- 57 procent – to najczęściej wybierana forma postępowania restrukturyzacyjnego, jakim jest przyśpieszone postępowanie układowe

- o 85 procent wzrosła liczba postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych w formie postępowań sanacyjnych


Liczba upadłości według podziału na sektory:


- 132 – to liczba postępowań upadłościowych w branży produkcyjnej

- 116 - to liczba postępowań upadłościowych w handlu

- 73 - to liczba postępowań upadłościowych w budownictwie

- 21 - to liczba postępowań upadłościowych w transporcie

- 14 - to liczba postępowań upadłościowych w obsłudze nieruchomości

- 15 - to liczba postępowań upadłościowych w zakwaterowaniu i gastronomii


Liczba upadłości i restrukturyzacji w podziale na województwa:


- mazowieckie – 83 sprawy

- śląskie – 56 spraw

- dolnośląskie – 38 spraw

- wielkopolskie – 36 spraw

- małopolskie – 32 sprawy

- podkarpackie – 31 spraw

- pomorskie – 31 spraw

- lubelskie – 30 spraw

- kujawsko-pomorskie – 29 spraw

- zachodniopomorskie – 24 sprawy

- podlaskie – 23 sprawy

- łódzkie – 15 spraw

- świętokrzyskie – 12 spraw

- lubuskie – 10 spraw

- opolskie – 9 spraw

- warmińsko-mazurskie – 8 spraw


we wszystkich województwach, za wyjątkiem: zachodniopomorskiego, lubuskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego, nastąpił wzrost liczby spraw.


Powyższe wyniki mogą wskazywać przede wszystkim na to, że polscy przedsiębiorcy zaczynają odczuwać spowolnienie, tracą płynność i tym samym chcąc ustrzec się od likwidacji swojego przedsiębiorstwa (w ramach upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorstwa) wybierają jego restrukturyzację. Z drugiej strony zaczyna wzrastać świadomość polskich przedsiębiorców w zakresie możliwości wyboru określonej formy postępowania restrukturyzacyjnego, czy też upadłościowego.

 [1] Dane pochodzą z raportu ubezpieczyciela należności Coface: http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Raport-Coface-upadlosci-i-restrukturyzacje-fi...