OBSERWUJE SIĘ WZROST LICZBY UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI[1]

[po trzech kwartałach 2018]

Z analizy raportu COFACE S.A. „Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w trzech kwartałach 2018 roku” wynika, że:

1.    w okresie styczeń – wrzesień 2018 łączna liczba upadłości (414) i restrukturyzacji przedsiębiorców w Polsce wyniosła 728, to jest o 93 więcej (wzrost o 15%) niż w okresie styczeń - wrzesień 2017

2.    najwięcej ogłoszono upadłości, tj. 414, stanowią one 57% wszystkich postępowań

3.  postępowania restrukturyzacyjne wzrosły o 34% i ogłoszono ich łącznie 314, stanowią one 43% wszystkich   postępowań

4.     postępowania restrukturyzacyjne: wśród nich najwięcej ogłoszono przyśpieszonych postępowań układowych, to jest 199 (wzrost o 46%), a najmniej postępowań o zatwierdzenie układu, to jest 3

5.     upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w podziale na branże:

-  handel – 175 [24% wszystkich postanowień]

-  produkcja – 172

-  transport - + 52%

Jak wskazują autorzy raportu, Polska odnotowuje najniższą liczbę upadłości w Europie Środkowo-Wschodniej. Z prowadzonych analiz wynika, że na koniec 2018 roku liczba upadłości i restrukturyzacji nieznacznie przekroczy liczbę 1000, podczas gdy na Węgrzech jest ich 16 razy więcej, a w Rumunii 8 razy więcej.

TABELAjpg

[1] http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Raport-Coface-Upadlosci-i-restrukturyzacje-fi...