Polityka prywatności; cookies:


1.  Polityka Prywatności (zwana dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi dokument określający: (a) zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (użytkowników strony internetowej www.mlagowska.com) przez: Monikę Łagowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Monika Łagowska ul. Mickiewicza 81, 37-600 Lubaczów, adres do korespondencji: ul. Mokotowska 46A lok. 2, 00-543 Warszawa, NIP: 793-144-00-70; REGON: 015545742 (zwana dalej: „Kancelaria”) oraz (b) katalog praw przysługujących Państwu z tego tytułu.

2.  Przyjęcie i przestrzeganie przez Kancelarię zasad Polityki Prywatności stanowi dla Państwa gwarancję zgodności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej: RODO”) oraz przepisami polskiego prawa w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zasadami poufności i tajemnicy zawodowej wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.).

3.  Administratorem danych osobowych (użytkowników strony internetowej www.mlagowska.com) jest: Monika Łagowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Monika Łagowska ul. Mickiewicza 81, 37-600 Lubaczów, adres do korespondencji: ul. Mokotowska 46A lok. 2, 00-543 Warszawa, NIP: 793-144-00-70; REGON: 015545742 (zwana dalej „Administratorem”).

4.  Dane kontaktowe do Administratora danych osobowych: ul. Mokotowska 46A lok. 2, 00-543 Warszawa, email: mlagowska@mlagowska.com.

5.  Przekazane Kancelarii dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, ani publikowane w jakikolwiek sposób bez zgody i wiedzy osób, których dotyczą.

6.  Podstawa przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu rodzaju świadczonych usług Kancelaria przetwarza oraz zbiera Państwa (użytkowników strony internetowej www.mlagowska.com) dane osobowe w następującym zakresie:

1) na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO:

a) w celu zawarcia, oraz realizacji usług prawnych przez Kancelarię na rzecz swoich Klientów;

b) w celu zawarcia i wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami, oraz podmiotami współpracującymi z Kancelarię na innej podstawie (w szczególności przez biura księgowe, dostawcy usług IT, biegli rzeczoznawcy majątkowi, tłumacze, notariusze, komornicy);

c) na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO: w celach związanych z rekrutacją, zatrudnieniem lub współpracą z pracownikami i kooperantami Kancelarii;

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: w celach realizacji obowiązków prawnopodatkowych lub obowiązków kadrowych powstałych na gruncie dokonywania pozostałych wyżej wymienionych czynności przetwarzania (np. wystawianie faktur VAT, innych dokumentów księgowych, wystawianie referencji etc.);

e) w celach i w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kancelarię zadań w interesie publicznym (pomoc prawna świadczona w związku z wykonywaniem przez członków zespołu Kancelarię zawodu zaufania publicznego);

f) w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

g) w celach realizacji obowiązków spoczywających na Kancelarię na mocy przepisów prawa innych niż wyżej wymienione.

Dane osobowe pozyskiwane są przez Kancelarię w trakcie świadczenia usług prawnych, bezpośrednio od klientów Kancelarii albo w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawierane dobrowolnie z zainteresowanymi podmiotami. Dlatego też, pozyskiwanie danych osobowych w pierwszej kolejności przebiega na podstawie zgód naszych klientów lub kontrahentów, wyrażanych przy rozpoczęciu współpracy z Kancelarią. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z przetwarzania danych osobowych kontrahentów klientów Kancelarii, lub przeciwników procesowych klientów Kancelarii, w ramach świadczonych usług pomocy prawnej.

7. Przesyłanie przez Kancelarię informacji handlowych drogą elektroniczną jest możliwe po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody adresatów takich treści.

8. W ramach uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu (użytkownikom strony internetowej www.mlagowska.com) prawo do:

a)  dostępu do Państwa (użytkowników strony internetowej www.mlagowska.com) danych osobowych,

b) otrzymania kopii Państwa (użytkowników strony internetowej www.mlagowska.com) danych osobowych,

c) żądania poprawienia, żądania usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) żądania przenoszenia danych osobowych,

e) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym również w zakresie ich przetwarzania do celów marketingowych,

f) w sytuacji gdy dochodzi do naruszenia przez Kancelaria zasad przetwarzania danych osobowych – dodatkowe prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uprzednio: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

9. Okres przetwarzania danych osobowych. Państwa (użytkowników strony internetowej www.mlagowska.com)  dane osobowe mogą być przetwarzane:

a) do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (tj. Kancelarii);

b) do chwili upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, na mocy której przetwarzane są dane osobowe;

c) do chwili upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa;

d) w zakresie wyrażonych zgód o charakterze marketingowym – Państwa (użytkowników strony internetowej www.mlagowska.com) dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania takich danych osobowych.

10. Dane osobowe, których administratorem jest Kancelaria, nie są przedmiotem profilowania, które w świetle RODO należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

11. Pliki Cookies (ciasteczka). Pliki „cookies” są to małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, smartfonach, tabletach itp) przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i przechowują różne informacje i ustawienia, specyficzne dla danej strony internetowej. Pliki „cookies” używane są najczęściej w celu dostosowania wyglądu i zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają analizować ruch na stronie, zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu strony www mogą być rozwijane i ulepszane.

12. Pliki "cookies" mogą być plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej lub mogą pozostawać na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

13. Wykorzystywane przez stronę mlagowska.com pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

14. Usuwanie plików „cookies”. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej.

15. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Polityki prywatności, mające na celu wzmocnienie ochrony Państwa danych osobowych, będą publikowane na stronie https://www.mlagowska.com

Prawa autorskie:

Monika Łagowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Monika Łagowska ul. Mickiewicza 81, 37-600 Lubaczów, adres do korespondencji: ul. Mokotowska 46A lok. 2, 00-543 Warszawa, NIP: 793-144-00-70; REGON: 015545742 jest właścicielem witryny www.mlagowska.com. Zawartość oraz struktura niniejszej witryny są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie zawartych w witrynie informacji bez pisemnej zgody Kancelarii.