PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 

ODBIORCY NASZYCH USŁUG

 • Wykonawcy,
 • Generalni wykonawcy,
 • deweloperzy i zarządcy galerii handlowych i budynków biurowych
 • właściciele, najemcy i dzierżawcy nieruchomości


Prowadzimy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, procesu komercjalizacji oraz zarządzania galeriami handlowymi i budynkami biurowymi


 

W ramach świadczonych usług:

 • przeprowadzamy analizę ryzyka związanego z projektowanymi inwestycjami, włącznie z regulacją stanu prawnego nieruchomości i procesem Due Dilligence
 • negocjujemy dla inwestora warunki zabezpieczenia transakcji z bankami i sporządzamy stosowne umowy
 • przygotowujemy, negocjujemy i renegocjujemy umowy najmu powierzchni komercyjnych (galerie handlowe i obiekty biurowe)
 • doradzamy na etapie realizacji postanowień zawartych umów z kontrahentami
 • sporządzamy umowy o roboty budowlane oraz inne umowy w procesie inwestycyjnym, w tym: umowy z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami, umowy z zakresu nadzoru inspektorskiego oraz umowy z architektami
 • reprezentujemy deweloperów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie projektów łączących budowę przestrzeni publicznych z funkcją galerii handlowe
 • zapewniamy obsługę formalno-prawną w zakresie zarządzania nieruchomością