PRAWO WEKSLOWE

 

Zapewniamy obsługę prawną w zakresie prawa wekslowego i czekowego, obejmującą m.in.:

  • ustanawianie zabezpieczeń wierzytelności w postaci weksli trasowanych i własnych
  • przygotowywanie deklaracji wekslowych;
  • przygotowywanie weksli in blanco,
  • dochodzenie praw z weksla w postępowaniu nakazowym;
  • fachową obsługę procesową, w przypadku skierowania sprawy do sądu lub arbitrażu.

 

Doradzamy:

  • przy dokonywaniu poręczeń wekslowych;
  • czy można uniknąć konieczności wykonania zobowiązania wekslowego
  • jak szybko i skutecznie dochodzić roszczeń z weksli