PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE (PPP)

 

 ODBIORCY NASZYCH USŁUG

 

 •  administracja publiczna
 •  publiczne uczelnie wyższe
 •  jednostki samorządu terytorialnego
 • podmioty prywatne realizujące inwestycje i zamówienia finansowane ze środków publicznych

 

Doradzamy w zakresie PPP, poprzez:

 •  przygotowanie założeń do inwestycji (harmonogram, studium wykonalności)
 • sporządzenie dokumentacji i umowy
 • doradzamy w zakresie wyboru właściwego modelu i podziału ryzyka
 • doradzamy w zabezpieczeniu interesów finansującego inwestycję
 • uczestniczymy w negocjacjach

Świadczymy obsługę prawną postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 •  pomagamy przeanalizować dokumentację przetargową i wydając opinię rekomendujemy wybór postępowania, w tym zastosowanie środków ochrony prawnej z ustawy PZP
 •  przygotowujemy dla Wykonawcy zapytania w zakresie wyjaśnienia SIWZ
 • oferujemy pomoc w przygotowaniu oferty i dokumentacji Wykonawcy
 • doradzamy w zakresie terminów, sporządzamy pisma w postępowaniu odwoławczym
 • reprezentujemy przez KIO i sądem