SIERPIEŃ 2018

BRANŻA BUDOWLANA W KŁOPOTACH

Jak wskazują autorzy i partnerzy raportu „Sytuacja finansowa PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury”[1] Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa na koniec czerwca 2018 r. łączne kwota przeterminowanego zadłużenia podmiotów z sektora budowlanego wyniosło 4,72 mld zł i było o 246 mln zł wyższe niż pół roku wcześniej. Średnia zaległość firmy budowlanej to 115,4 tys. zł.

Największe problemy dotyczyć będą małych przedsiębiorców. Wśród nieterminowych płatników dominują podmioty zajmujące się robotami inżynieryjnymi, budujące autostrady, drogi, ulice, torowiska, mosty, wiadukty, rurociągi, a więc infrastrukturę, która zazwyczaj  jest realizowana w ramach kontraktów publicznych.

 

Z analizy raportu wynika, że najwięcej niesolidnych dłużników z branży budowlanej ma siedzibę na Mazowszu, na Dolnym Śląsku, Małopolsce i Wielkopolsce, natomiast w województwie świętokrzyskim i opolskim jest najniższa liczba dłużników i najniższa kwoty zaległości.

 

Do przyczyn mających wpływ na pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlanych zalicza się:

- istotny wzrost cen materiałów i usług podwykonawczych

- sposób płacenia podatku VAT - odwrócony VAT. Mechanizm odwróconego VAT doprowadził do zwiększenia kosztów finansowania bankowego w celu pokrycia luki w rozliczeniach tego podatku oraz do ponad 20 procentowego wzrostu cen usług podwykonawczych

- niedobór ludzi do realizacji kontraktów

-  wzrost kosztów wynagrodzeń osób zatrudnianych przy projektach budowlanych

- brak realnej waloryzacji kosztów w umowach z inwestorami publicznymi

-problemy z dostępnością materiałów i surowców oraz z ich terminowym dostarczeniem na miejsca realizacji kontraktów

 

Jedną z oznak trudnej sytuacji finansowej danej branży jest liczba ogłoszonych upadłości i otwartych postępowań restrukturyzacyjnych, a to z kolei wpływa na zaostrzanie polityki kredytowej i polityki oceny ryzyka prowadzonej przez banki, czy też ubezpieczycieli.

 

W okresie styczeń - czerwiec 2018 r. upadło 89 przedsiębiorców z sektora budowlanego.


wykresjpg

[1] http://pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2018/10/Raport-Sytuacja-finansowa-przeds.budowlanych-PZPB-II-e...