WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

 

ODBIORCY NASZYCH USŁUG

 •  banki
 • leasingodawcy
 • ubezpieczyciele
 • dłużnicy
 • wierzyciele (sektor publiczny i prywatny)

  

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych konfliktów pomiędzy wierzycielami, a dłużnikami, skutkiem których jest odzyskanie przez wierzycieli zwrotu zainwestowanych lub pożyczonych środków pieniężnych.


W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • analizę dokumentacji oraz rekomendujemy wybór optymalnego rozwiązania
 • uczestniczymy w rozmowach dłużnik – wierzyciel i przygotowujemy plany restrukturyzacji zadłużenia
 • doradzamy jak zawrzeć ugodę
 • doradzamy jak skutecznie przeprowadzić cesję wierzytelności
 • reprezentujemy w postępowaniach sądowych i w toku egzekucji
 • współpracujemy z wykwalifikowanym mediatorami, umożliwiając stronom polubowne rozstrzygnięcie sporu