Monika Łagowska

radca prawny i założyciel KANCELARII posiada licencję syndyka masy upadłości, doradcy restrukturyzacyjnego nr 151, jest członkiem rady nadzorczej i prawnikiem z czternastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej międzynarodowych korporacji, pracując m.in. dotychczas dla jednego z pierwszych na rynku polskim deweloperów i zarządców galerii handlowych z kapitałem niemieckim (ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o.), Grupą kapitałową Alpine Bau Deutschland, Stump-Hydrobudowa sp. z o.o., Deutsche Leasing Polska S.A., deweloperem galerii handlowej Magnolia Park we Wrocławiu.

Mec. Monika Łagowska posiada również doświadczenie w zakresie świadczenia prawnej dla branży motoryzacyjnej oraz chemicznej.

      Specjalizuje się przede wszystkim w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, pełniąc od 2006 r. funkcję syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego w ponad 80 postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych. Reprezentuje wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przygotowuje plany restrukturyzacji, wnioski o ogłoszenie upadłości i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, doradza w zakresie optymalizacji ryzyka przed zawarciem transakcji.

Od 2007 roku świadczyła przez ponad 10 lat obsługę prawną dla uczelni publicznej, będącej jednocześnie jednostką sektora finansów publicznych, doradza spółkom komunalnym, uczestniczyła w projekcie UOKiK i Komisji Europejskiej z zakresu prawa konsumenckiego z elementem transgranicznym, jak również w innych projektach unijnych.

W ramach posiadanego doświadczenia świadczyła bieżącą obsługę prawną w zakresie zarządzania centrami handlowymi w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu. Negocjowała warunki zabezpieczenia inwestycji z bankami, przygotowywała i negocjowała umowy najmu, dzierżawy, umowy serwisowe, umowy o roboty budowlane i inne umowy w procesie inwestycyjnym.

Prowadzi sprawy sądowe i egzekucyjne, koordynuje procesy due dilligence, doradza członkom rady nadzorczej i zarządu spółki w sprawach związanych z bieżącą działalnością spółki.

Reprezentuje wykonawców i zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności przy budowie dworców i innych przestrzeni publicznych połączonej z budową galerii handlowej), przygotowuje wzorce umów do SIWZ, umowy konsorcjum pomiędzy sektorem administracji publicznej i sektorem prywatnym oraz umowy o dofinansowanie z pomiędzy jednostkami pośredniczącymi w przekazywaniu środków unijnych, a beneficjentami (sektor prywatny i publiczny).

 

      Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej „Przygotowanie i zarządzanie projektami Partnerstwa Publiczno–Prywatnego (PPP)”, „Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie”, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz szkolenia dedykowane.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim, posiada certyfikat poziomu B2 i C1 (Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego ÖSD).

kontakt: mlagowska@mlagowska.com

T: (+48) 509 333 453


Ze względu na specjalistyczny zakres świadczonych usług zespół KANCELARII tworzą analitycy finansowi, rzeczoznawcy majątkowi, mediatorzy sądowi, aplikanci radcowscy oraz doświadczeni radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w prowadzeniu sporów sądowych w imieniu przedsiębiorców i osób fizycznych.